Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)"

Ngày 03/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)", Mã số: B2014-37-03NV, do GS. TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

Ngày 25/5/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số: B2013-37-28NV, do Th.s Nguyễn Hữu Bằng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam"

Ngày 26/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam", Mã số: V2014-20, do ThS. Đinh Văn Thái làm chủ nhiệm

 Nghiệm thu đề tài "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp"

Nghiệm thu đề tài "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp"

Ngày 22/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp", mã số: V2014-13, do ThS. Bùi Việt Dũng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”

Ngày 16/1/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”, mã số: B2015-37-01TKNL, do ThS. Vũ Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Ngày 24/12/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”

Ngày 02/11/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”, mã số: V2014 -15, do Th.S Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học"

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học"

Ngày 22/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học", Mã số: V2014-23, do ThS. Vương Hồng Hạnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015"

Ngày 22/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015", Mã số: V2014-04, do TS. Phạm Thanh Tâm làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở"

Ngày 02/11/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở", Mã số V2014-08, do ThS. Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng"

Nghiệm thu đề tài "Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng"

Ngày 23/10/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Viện " Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng ", Mã số V2014-24, do ThS. Trần Thị Vân làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài  “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết”

Ngày 20/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết”, mã số: V2014-17, do ThS. Nguyễn Thị Lan Anh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”

Ngày 16/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”, mã số: V2015-03, do ThS.Vũ Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

Ngày 15/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên", mã số: V2014-21, do ThS. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài  “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

Ngày 07/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”, mã số: V2014 -15, do Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.