Hợp tác quốc tế

Thông báo Hội thảo trực tuyến giáo dục quyền trẻ em lần 2

Thông báo Hội thảo trực tuyến giáo dục quyền trẻ em lần 2

Tiếp nối thành công Webinar số 1 về “Giáo dục Quyền trẻ em” đã được tổ chức vào tháng 6 vừa qua, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổ chức GO – HRE, Thụy Sĩ tổ chức Webinar số 2 về “Giáo dục Quyền trẻ em”, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai bên trong năm 2021.

Hội thảo tham vấn chuyên gia về ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong giảng dạy môn Toán

Hội thảo tham vấn chuyên gia về ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong giảng dạy môn Toán

Ngày 18/08/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia “Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong giảng dạy môn Toán”.

Lễ kí kết Biên bản Ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm SEAMEO INNOTECH

Lễ kí kết Biên bản Ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm SEAMEO INNOTECH

Nhằm đẩy mạnh các hợp tác quốc tế về hoạt động giáo dục và đào tạo, ngày 09/10/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) phối hợp với Trung tâm SEAMEO INNOTECH đã tổ chức Lễ kí kết Biên bản Ghi nhớ giữa hai đơn vị.

Lễ kí Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Viện Giáo dục và Chăm sóc trẻ em Hàn Quốc

Lễ kí Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Viện Giáo dục và Chăm sóc trẻ em Hàn Quốc

Nhằm đẩy mạnh các hợp tác quốc tế về hoạt động giáo dục mầm non, ngày 3/7/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ kí Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Viện Giáo dục và Chăm sóc trẻ em Hàn Quốc (KICCE).

Tổ chức Angles’ Haven, Hàn Quốc thăm và làm việc tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Tổ chức Angles’ Haven, Hàn Quốc thăm và làm việc tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật có chất lượng tại Việt Nam thông qua việc xây dựng Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc Gia, ngày 02 tháng 6 năm 2019 (tại Phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội), Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia đã tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia thuộc tổ chức Angles’ Haven, Hàn Quốc.

Chuyên mục: Thông tin khoa học quốc tế

Chuyên mục: Thông tin khoa học quốc tế

Trong những năm qua, Viện KHGDVN không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới. Lãnh đạo Viện luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ được tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa học phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm trong môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến của thế giới. Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu được trong quá trình tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, cán bộ của Viện sẽ có những báo cáo nhằm chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt xê-mi-na chuyên đề sau chuyến công tác.