Hợp tác quốc tế

Đoàn Cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và làm việc với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Đoàn Cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và làm việc với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Ngày 04/03/2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã đón tiếp Đoàn Cán bộ của Bộ Giáo dục và Tthể thao Lào do Ông Thongkeo ASA-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục Lào làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Viện

Hội thảo về “Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Hội thảo về “Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Trong các ngày từ 9/12/2009 đến ngày 11/12/2009, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về “Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, do TS. Kim, Hong-Won trình bày.

Hội thảo về Xây dựng và Đánh giá Chương trình giáo dục phổ thông Hàn Quốc

Hội thảo về Xây dựng và Đánh giá Chương trình giáo dục phổ thông Hàn Quốc

Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 01 năm 2010, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về “Xây dựng và Đánh giá Chương trình giáo dục phổ thông”, do Tiến sĩ Youngsun Kwak – chuyên gia về phát triển chương trình của Viện Chương trình và Đánh giá Hàn Quốc (KICE) trình bày.

Hội thảo quốc tế Việt Nam – Đài Loan: Giáo dục Việt Nam – Đổi mới và phát triển

Hội thảo quốc tế Việt Nam – Đài Loan: Giáo dục Việt Nam – Đổi mới và phát triển

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Đài Loan do Ngài WU, CHING JY, Bộ trưởng, dẫn đầu đã tới thăm làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. GS.TS. Nguyễn Lộc - Phó Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Viện trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị , trung tâm thuộc Viện KHGD Việt Nam đã thân mật đón tiếp đoàn.

Toạ đàm về kinh nghiệm dạy học ngoại ngữ ở trường phổ thông

Toạ đàm về kinh nghiệm dạy học ngoại ngữ ở trường phổ thông

Ngày 8/12/2011, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tiếp đoàn của Trung tâm Khu vực SEAMEO QUITEP và cùng toạ đàm về kinh nghiệm dạy học ngoại ngữ ở trường phổ thông.

Hội thảo với Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ)

Hội thảo với Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ)

Ngày 1/2/2012, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ) đã đến thăm và làm việc với Viện.

Hội nghị gặp gỡ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các Đối tác Quốc tế: Cơ hội hợp tác và Phát triển

Hội nghị gặp gỡ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các Đối tác Quốc tế: Cơ hội hợp tác và Phát triển

Ngày 11/5/2012, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Viện và các Đối tác Quốc tế để mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Viện Đánh giá và Chương trình Hàn Quốc

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Viện Đánh giá và Chương trình Hàn Quốc

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tiếp đoàn Viện Đánh giá và Chương trình Hàn Quốc (KICE) sang thăm, làm việc và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Viện.