Hợp tác quốc tế

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập và APP trò chơi toán học ứng dụng thực tế tăng cường trong dạy học cho giáo viên tỉnh Đắk Lắk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập và APP trò chơi toán học ứng dụng thực tế tăng cường trong dạy học cho giáo viên tỉnh Đắk Lắk

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hợp phần “Xây dựng hệ thống bài học Toán tương tác thực tế tăng cường ở lớp 1, lớp 2, lớp 6 và lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, thuộc Dự án Reimagine Education do UNICEF Việt Nam tài trợ, ngày 27 tháng 4 năm 2022, đoàn công tác của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tiến hành tập huấn sử dụng APP trò chơi toán thực tế tăng cường (App ARMathVN) và hệ thống quản lý học tập (LMS) (https://ar-math.elearn.vn) cho các chuyên viên và 50 giáo viên dạy môn Toán lớp 1, 2, 6,10 thuộc 15 phòng Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Thông báo về việc tổ chức Seminar Khoa học “Giáo dục trong đại dịch covid-19: từ chính sách đến thực tiễn”

Thông báo về việc tổ chức Seminar Khoa học “Giáo dục trong đại dịch covid-19: từ chính sách đến thực tiễn”

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo Seminar Khoa học “Giáo dục trong đại dịch COVID-19: từ chính sách đến thực tiễn” sẽ được tổ chức vào ngày 16/03/2022 tại Hà Nội, Việt Nam, với sự phối hợp của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI).

Họp chuyên gia khởi động Dự án “Thúc đẩy Giáo dục công dân toàn cầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua phương pháp tiếp cận toàn trường”

Họp chuyên gia khởi động Dự án “Thúc đẩy Giáo dục công dân toàn cầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua phương pháp tiếp cận toàn trường”

Chiều ngày 25/2/2022, Văn phòng UNESCO Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đã tổ chức cuộc họp chuyên gia quốc tế khởi động Dự án “Thúc đẩy Giáo dục công dân toàn cầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua phương pháp tiếp cận toàn trường”. Cuộc họp với sự tham gia của gần 50 chuyên gia, các nhóm nghiên cứu quốc gia đến từ 11 nước, Văn phòng UNESCO New Delhi, Văn phòng UNESCO Jakarta, Văn phòng UNESCO Almaty.

Thử nghiệm sản phẩm bài học môn toán ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường tại tỉnh Hòa Bình

Thử nghiệm sản phẩm bài học môn toán ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường tại tỉnh Hòa Bình

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hợp phần “Xây dựng hệ thống bài học Toán tương tác thực tế tăng cường ở lớp 1, lớp 2, lớp 6 và lớp 10 theo chương trình GDPT mới (2018) ”, Dự án Reimagine Education do UNICEF Việt Nam tài trợ, từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, Đoàn công tác của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tiến hành thử nghiệm sản phẩm bài học toán thực tế tăng cường (App ARMathVN) và hệ thống quản lý học tập (LMS) tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.