Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Đại

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Đại

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại, Giảng viên, Học viện Khoa học quân sự

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Lê

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Lê

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lê, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đại Nghĩa

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đại Nghĩa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đại Nghĩa, Trường Đại học Đồng Tháp.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Nguyên Nhung

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Nguyên Nhung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Nhung, Huyện ủy Thanh Trì.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khánh Trinh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khánh Trinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khánh Trinh, Chuyên viên, Trường Đại học Ngoại thương.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Ngọc Hoa

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Ngọc Hoa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng, Trường THPT Xuân Đỉnh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi, Giảng viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thương Thương, giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao, Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên