Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc

Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc

Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở”; Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Phan Bá Lê Hiền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Phan Bá Lê Hiền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6” của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6” của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Văn - Tiếng Việt; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10” của NCS Phạm Duy Hiển

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10” của NCS Phạm Duy Hiển

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông” của NCS Lê Thị Duyên

Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông” của NCS Lê Thị Duyên

Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lê

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lê

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án “Dạy học Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin” của NCS Nguyễn Văn Đại

Thông tin luận án “Dạy học Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin” của NCS Nguyễn Văn Đại

Thông tin luận án “Dạy học Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kỹ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng tích hợp với Lý thuyết thông tin”; Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội” của NCS Phạm Nguyên Nhung

Thông tin luận án “Quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội” của NCS Phạm Nguyên Nhung

Thông tin luận án “Quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương” của NCS Nguyễn Thị Khánh Trinh

Thông tin luận án “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương” của NCS Nguyễn Thị Khánh Trinh

Thông tin luận án “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam” của NCS Trần Đại Nghĩa

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam” của NCS Trần Đại Nghĩa

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14