Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn” của Nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo

Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn” của Nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo

Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn”; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Hình thành năng lực đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Thông tin luận án: “Hình thành năng lực đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Thông tin luận án: “Hình thành năng lực đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”; Chuyên ngành: Lí luận và PP dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập” của Nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi

Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập” của Nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi

Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc

Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc

Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2021

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2021

Thực hiện Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện KHGDVN đề nghị các cán bộ khoa học trình độ tiến sĩ cập nhật lý lịch khoa học giảng viên năm 2021 theo mẫu đính kèm

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc

Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc

Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở”; Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Phan Bá Lê Hiền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Phan Bá Lê Hiền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6” của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6” của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Văn - Tiếng Việt; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10” của NCS Phạm Duy Hiển

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10” của NCS Phạm Duy Hiển

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông” của NCS Lê Thị Duyên

Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông” của NCS Lê Thị Duyên

Thông tin luận án “Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02