Đào tạo Tiến sĩ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, cán bộ, Tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục"

Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục"

Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Sơn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga, giảng viên, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Tùng Lâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Tùng Lâm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Tùng Lâm, giảng viên, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay"

Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay"

Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay", Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Nga

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nghiên cứu sinh: Phạm Tùng Lâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Phương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Phương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Phương, cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hòa, Giảng viên, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thuý Phương

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở Việt Nam”, Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hòa

Lịch  bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thúy Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thúy Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thúy Nga, cán bộ, Trường Tiểu học Thái Thịnh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng, cán bộ, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”. NCS: Hoàng Thúy Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, nghiên cứu viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.